Opis i cjenik

"Out of the box" usluga najma aplikacije za Online rezervacije sportskih termina pruža mogućnost pokretanja usluge u vrlo kratkom roku.

Usluga podrazumijeva najam web aplikacije sa bazom podataka na serverima pružatelja usluge bez potrebe za dodatnom opremom naručitelja.

Jedini uvijet za korištenje usluge je da naručitelj mora imati računalo sa pristupom internetu u svrhu pristupa podacima.

Naplata navedene usluge vrši se na mjesečnoj razini ovisno o broju terena, odnosno istovremenih korisnika.Osnovne osobine općenito
 • Sadrži podatke o raspoloživosti termina (rezervacije + realizacija)
 • Sadrži podatke o korisnicima i njihovim rezervacijama
 • Sadrži podatke o naplati termina
 • Sadrži mapu sa lokacijama svih terena za lakše snalaženje pri dolasku i odabiru terena
 • Korisnici sami mogu pregledati raspoloživost i vršiti rezervacije prijavom na sustav
 • Moguće korištenje liste čekanja uz automatsku notifikaciju u slučaju oslobađanja termina
 • Automatska komunikacija s korisnicima putem emaila vezano uz rezervacije
 • Moguće generiranje statističkih podataka o korisnicima i rezervacijama na osnovu trenutnih i prošlih rezervacijaOsnovni paket najma uključuje
 • Odabir iz predefiniranih izgleda aplikacije (dizajn) + integracija logo naručitelja
 • Inicijalna konfiguracija softvera i unos podataka o terenima i cijenama
 • Izrada jednostavne mape sportskih terena i lokacije na karti grada
 • Unos inicijalne liste korisnika u bazu podataka (iz Excel datoteke)
 • Uspostava softvera i baze podataka na serverima pružatelja usluge
 • Inicijalnu edukaciju naručitelja za korištenje aplikacije
 • Najam web aplikacije za rezervaciju sportskih termina (+ osnovna statistika)
 • Redoviti backup podataka (sigurnosna kopija u slučaju gubitka podataka)
 • Stručnu podršku i održavanje tijekom najma

Cijena za osnovni paket od 350 Kn/mjesečnoDodatne usluge (opcija)
 • Dodatna fukcionalnost Last Minute ponude
 • Prilagodba izgleda aplikacije (dizajna) prema željama naručitelja
 • Prilagodba statističkih izvještaja prema željama naručitelja
 • Prilagodba funkcionalnosti aplikacije prema željama naručitelja
 • Dodatni najam Prijenosno računalo + WLAN internet

Cijena dodatnih usluga definira se ovisno o zahtjevima

Napomena: Last Minute funkcionalnost moguće je uzeti u najam i kao zasebnu uslugu bez osnovnog modula za Online rezervacijeAutorska prava © 2008 Two@Work - ORST  |