Ispunite ovaj upitnik ukoliko nas želite kontaktirati uz mogućnost buduće suradnje, a kako bi nam dali osnovne informacije o Vama i Vašim potrebama.
Nakon primitka ćemo Vas kontaktirati sa našim konkretnim prijedlogom za suradnju.

Upitnik za nove potencijalne korisnike

Naziv tvrtke
Adresa tvrtke
Grad
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Naziv sportskih terena / centra
Adresa terena
Sport
Broj terena
Za članstvo se naplaćuje članarina  
Da li imate računalo i vezu na Internet na sportskim terenima  

Dodatni komentar / pitanje


Želite da Vas kontaktiramo     Autorska prava © 2008 Two@Work - ORST  |